özel güvenlik bilgi sistemi

ozel guvenlik sertifikasi

ozel guvenlik sertifikasi alarak özel güvenlik görevlisi olarak yaşantısını sürdürmek isteyenlerin sayısı günden güne büyümekte. Ozel guvenlik sertifikasi almak için belli eğitim ve şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirilmesi durumunda özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanılmaktadır. Özel güvenlik görevlisinin başlıca yükümlülüğü korumakla yükümlü oldukları alan ve kişilere hizmet vermek için personelin özel güvenlik sertifikası ’na ihtiyacı vardır.

Özel güvenlik sertifikası

Özel güvenlik sertifikası almak isteyen kursiyerlerin ilk başta karar vermesi gereken silahlı özel güvenlik sertifikası veya silahsız özel güvenlik sertifikası hakkında bilgi alması gerekmektedir. Silahlı/silahsız olarak iki çeşit sertifikası bulunmaktadır.

silahlı güvenlik sertifikası

silahlı güvenlik sertifikası almak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde belirlenmiştir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Lise mezunu veya dengi okullardan mezun olunmak
  • 21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

  • Görevini icra etmek için herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Silahsız güvenlik sertifikası

Silahsız güvenlik sertifikası almak için yukarıda belirttiğimiz şartlar geçerlidir. Yaş ve mezuniyet şartlarında değişiklik bulunmaktadır. Silahsız güvenlik sertifikası almak için 18 yaşını doldurmuş olmasın gerekmektedir. Mezuniyet şartı ise ilköğretim ve ortaöğretim (8 yıllık) mezuniyeti aranmaktadır. Güvenlik sertifikası şartları arasında boy ve yaş şartı bulunmamaktadır. Şartları taşıyan kursiyerler bulundukları illerdeki özel güvenlik şirketlerine başvuru yapabilirler. Silahsız güvenlik sertifikası için 100 saat, silahlı özel güvenlik sertifikası için ise 120 saatlik özel güvenlik temel eğitime tabi tutulmaktadırlar.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu